Articles

MINIMAAL-INVASIEVE BEHANDELING VAN EPILEPSIE ALS ALTERNATIEF VOOR OPERATIE

TNN - 2023, nummer Epilepsie Special, december 2023

Pauly Ossenblok

Wat is de mogelijkheid voor behandeling van medicatieresistente focale epilepsie als succesvolle operatie geen optie is? Het project AIM@ EPILEPSY1 is gehonoreerd om technologie te ontwikkelen ter bevordering van succesvolle minimaal-invasieve behandeling van patiënten die niet in aanmerking komen voor een operatie. Er wordt door verschillende disciplines met ieder een eigen invalshoek gewerkt aan een zo groot mogelijke impact voor patiënten en hun omgeving.

Lees verder