Articles

ERFELIJKHEID EN GESLACHTSHORMONEN BIJ MIGRAINE

TNN - 2022, nummer Special, maart 2022

Peter van Rijn , Jeroen Beekwilder

Iedereen kan een migraineaanval krijgen, maar dat risico is niet bij iedereen even groot. Er is een erfelijke component die hierbij een rol speelt. Ook van hormonen is bekend dat zij gelinkt kunnen worden aan het risico op migraineaanvallen. In een interview delen prof. Gisela Terwindt en arts-onderzoekers Irene de Boer en Iris Verhagen van het LUMC hun inzichten en onderzoeksactiviteiten op dit gebied.

Lees verder

DE BEHANDELING VAN MIGRAINE IN FARMACOLOGISCH PERSPECTIEF

TNN - 2022, nummer Special, maart 2022

Peter van Rijn , Jeroen Beekwilder

Hoewel de pathofysiologie ervan nog niet volledig is opgehelderd, wordt migraine gezien als een neurovasculaire aandoening waarbij de trigeminale afgifte van het krachtige, vasodilatoire neuropeptide calcitonine-gen-gerelateerd peptide (CGRP) betrokken is.1,2 CGRP is overvloedig aanwezig in perivasculaire zenuwuiteinden van de trigeminuszenuw. Dit proces wordt gevolgd door craniële arteriële vasodilatatie, trigeminus nociceptie en ontstekingsreacties.3 Migraine wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak van invaliditeit bij personen onder de 50 jaar, vooral vrouwen, en heeft een dramatische impact op samenlevingen en economieën.4,5 Deze maatschappelijke last benadrukt het belang en de behoefte aan effectieve en goed te verdragen medicatie om migrainehoofdpijn te voorkomen en te behandelen. In dit artikel wordt ingegaan op de behandeling van migraine en de farmacologische aspecten van de huidige beschikbare antimigrainemiddelen. In een interview deelt prof. dr. Antoinette Maassen van den Brink (Erasmus MC, Rotterdam) haar visie op farmacologische aspecten van de huidige en toekomstige behandeling van migraine.

Lees verder

CGRP-REMMING BIJ CHRONISCHE MIGRAINE

TNN - 2022, nummer Special, maart 2022

Peter van Rijn , dr. Wandana Nanhoe

Het afgelopen decennium luidde een nieuw tijdperk in voor de behandeling van migraine. In 2019 keurde de EMA erenumab als eerste CGRP-remmer goed voor de behandeling van volwassenen met migraine. Inmiddels zijn nog drie CGRP-remmers toegelaten tot de Europese markt, namelijk fremanezumab, galcanezumab en eptinezumab. Sinds september 2021 worden fremanezumab en galcanezumab vergoed voor de behandeling van chronische migraine, op de voorwaarde dat behandeling met topiramaat of valproaat en daarna botulinetoxine A niet effectief is geweest. In dit artikel wordt een overzicht geschetst van de huidige monoklonale CGRP-remmers en hun werkingsmechanisme. Neuroloog dr. Hans Carpay (Tergooi MC, Hilversum) deelt daarnaast zijn inzichten en eigen ervaringen met de toepassing van CGRP-remmers in de klinische praktijk.

Lees verder