Articles

Reduplicatieve paramnesie: een opmerkelijke waan

TNN - jaargang 123, nummer 4, june 2022

dr. R.A. Lambrechts , drs. I.M. Scholtanus-Pruim , Prof, dr. H.P.H. Kremer

SAMENVATTING

Reduplicatieve paramnesie is een waan waarbij een patiënt ervan overtuigd is dat een voor hem of haar bekende plaats gedupliceerd is. In tegenstelling tot veel andere wanen is er bij reduplicatieve paramnesie vaak sprake van een organische cerebrale oorzaak, waarbij laesies zich vrijwel altijd in de rechter hemisfeer bevinden. In dit artikel wordt een patiënt gepresenteerd bij wie progressie van een glioblastoom rechts temporaal zich uitte met reduplicatieve paramnesie. Vervolgens wordt de literatuur besproken over deze en enkele aanverwante wanen, die onderdeel zijn van de zogenoemde ‘delusional misidentification syndromes’. Daarbij komen de pathofysiologische inzichten aan bod die zijn verkregen uit neuro-imaging, als ook de symptomatische behandeling.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(4):168–72)

Lees verder

Het Guillain-Barré-syndroom na COVID-19-infectie en -vaccinatie: is het toeval?

TNN - jaargang 122, nummer 6, oktober 2021

dr. R.A. Lambrechts , dr. H.J. van der Horn , drs. J. Janssen , dr. B. Jacobs

SAMENVATTING

Het Guillain-Barré-syndroom (GBS) is een acute poly( radiculo)neuropathie. Twee derde van de patiënten heeft in de weken voorafgaand aan het GBS een infectie doorgemaakt. Ook worden sommige vaccinaties in verband gebracht met het ontwikkelen van GBS, hoewel deze relatie zwakker en minder goed te generaliseren is. In dit artikel wordt een patiënt gepresenteerd die in de weken voorafgaand aan de ontwikkeling van een GBS een eerste vaccinatie (Pfizer/ BioNTech) tegen SARS-CoV-2 had gekregen, maar ook een infectie met SARS-CoV-2 (COVID-19) doormaakte. De literatuur over infecties en vaccinaties als luxerende factoren voor een GBS wordt besproken, evenals de huidige literatuur over de relatie tussen GBS, COVID-19 en vaccinatie tegen SARSCoV–2.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(6):272-8

Lees verder