Articles

Uw diagnose?

TNN - jaargang 122, nummer 8, december 2021

R.A. Sargany , drs. S.P. Ferns , drs. B.C. ter Meulen

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:
Een 42-jarige vrouw presenteerde zich op de polikliniek Neurologie in verband met aangezichtspijn aan de rechterzijde gedurende 4 dagen. De pijn kwam in aanvallen, was stekend van aard en gelokaliseerd achter het rechteroog.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(8):402–3)

Lees verder