Articles

HOOGFREQUENTE OSCILLATIES VERSUS INTERICTALE PIEKEN ALS EEG-BIOMARKER VOOR ELEKTROCORTICOGRAFIE-GELEIDE CHIRURGIE BIJ PATIËNTEN MET REFRACTAIRE EPILEPSIE

TNN - special, nummer Neurologie actueel, februari 2023

dr. Robbert van der Voort , drs. Carmen Paus

Epilepsiechirurgie is een belangrijke optie bij patiënten met refractaire epilepsie en is de enige curatieve behandeling bij patiënten met focale epilepsie. Volgens klinisch onderzoek is de mate van aanvalsvrijheid na epilepsiechirurgie 36-84% na één jaar en ongeveer 60% na vijf jaar of meer. Bij epilepsiechirurgie kan gebruik worden gemaakt van intra-operatieve elektrocorticografie (ECoG) om op grond van interictale pieken het epileptisch hersenweefsel te definiëren. Al geruime tijd worden hoogfrequente oscillaties (HFO’s; >80-500 Hz) echter genoemd als een betere EEG-biomarker om het epileptische hersenweefsel af te grenzen. Eenduidig klinisch onderzoek met voldoende bewijslast ontbreekt echter. In de gerandomiseerde HFO-non-inferioriteitsstudie onderzoekt men de uitkomst van intra-operatieve ECoG op basis van HFO’s versus interictale pieken bij kinderen en volwassenen met epilepsie die waren doorverwezen voor epilepsiechirurgie naar het UMC Utrecht. Neuroloog prof. dr. Maeike Zijlmans (UMC Utrecht en SEIN) licht deze studie nader toe.

Lees verder