Articles

Uw diagnose?

TNN - jaargang 124, nummer 5, september 2023

drs. D.M. Michels , dr. S. Hammer , dr. R. Zutt

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 76-jarige, vitale man zonder relevante voorgeschiedenis of medicatiegebruik presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp toenemende hoofdpijn, misselijkheid, een wankel gangspoor en dubbelzien, wat verdween bij het afdekken van 1 oog. Zijn partner vond hem slaperig en trager van begrip.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(5):212–4)

Lees verder