Articles

PROMINENTERE PLEK VAN NEUROSTIMULATIE GERECHTVAARDIGD?

TNN - special, nummer Neurologie actueel, februari 2023

dr. Rafaël Sibilo , dr. Niels Elbert

SAMENVATTING

Epilepsie is een neurologische aandoening die gepaard gaat met functionele en structurele veranderingen in de hersenconnectiviteit, zowel tijdens een aanval als in de periode tussen twee aanvallen.1 Circa 3 op de 10 patiënten met epilepsie reageren niet of onvoldoende op anti-epileptica.2 Bij patiënten met medicatieresistente epilepsie die niet in aanmerking komen voor een hersenoperatie, kan neurostimulatie overwogen worden. In Nederland zijn twee vormen van neurostimulatie beschikbaar, te weten Nervus-vagusstimulatie en diepe hersenstimulatie.3

Lees verder