Articles

TMS-EEG VOOR DE EVALUATIE VAN CORTICALE PRIKKELBAARHEID

TNN - 2023, nummer Epilepsie Special, december 2023

Robert Helling

Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) maakt het mogelijk om non-invasief de cerebrale cortex te activeren. Door middel van kwantitatieve metingen van de corticale exciteerbaarheid kunnen biomarkers worden geïdentificeerd, die een belangrijke rol kunnen spelen bij de diagnose en behandelevaluatie bij mensen met epilepsie. Desalniettemin is de klinische bruikbaarheid van deze techniek nog niet vastgesteld. Wat staat een klinische implementatie in de weg?

Lees verder