Articles

Het belang van de hersen-darmas in de klinische heterogeniteit en inflammatoire ziekteactiviteit bij multiple sclerose

TNN - jaargang 122, nummer 2, maart 2021

dr. T. Reynders

SAMENVATTING

Op 6 mei 2020 promoveerde Tatjana Reynders aan de Vrije Universiteit Brussel op het proefschrift getiteld ‘The role of the gut microbiota and the autonomic nervous system in multiple sclerosis’. Het onderzoek werd verricht onder leiding van promotor prof. dr. M. D’hooghe en copromotor prof. dr. J. De Keyser. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(2):81-3)

Lees verder