Articles

Selectieve dorsale rhizotomie als behandeling bij spastische cerebrale parese

TNN - jaargang 119, nummer 4, augustus 2018

B.H.M. Martens , dr. P.E.M. van Schie , dr. W.J.R. van Ouwerkerk , prof. dr. J.G. Becher , prof. dr. R.J. Vermeulen , prof. dr. A.I. Buizer

SAMENVATTING

Ongeveer 75% van de patiënten met cerebrale parese (CP) heeft een spastische parese, die directe invloed kan hebben op bewegingsvaardigheden en verzorging. Behandeling van CP is multidisciplinair en richt zich op meerdere niveaus van functioneren. Selectieve dorsale rhizotomie (SDR) is een chirurgische behandeling voor spasticiteit die geschikt is voor een deel van de patiënten met spastische CP. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de etiologie en behandeling van CP met een focus op indicatiestelling, effecten van en nabehandeling bij SDR.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2018;119(4):123–7)

Lees verder