Articles

DE PRIJS VAN MIGRAINE

TNN - 2022, nummer Special, maart 2022

Willem van Altena , dr. Wandana Nanhoe

Migraine is een invaliderende neurologische aandoening, die niet alleen fysieke en sociale gevolgen met zich meebrengt voor de patiënt en diens naaste omgeving, maar die ook economische consequenties heeft. Ziekteverzuim en verlies aan arbeidsproductiviteit vanwege migraine leggen een financiële last op de Nederlandse samenleving. Onderzoeksbureau SEO bracht die economische kosten van migraine onlangs in kaart in de notitie ‘Economische effecten van migraine’ op verzoek van Hoofdpijnnet, de belangenvereniging voor mensen met migraine. Lucy Kok, werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek als hoofd van het cluster Zorg & Sociale zekerheid, licht de uitkomsten van die notitie nader toe.

Lees verder