BEKIJK NU CONGRESNIEUWS NEUROLOGIE ZOMER 2022

september 2022 Special Van de redactie

BEKIJK DE SPECIAL HIER

Voor u vindt u het Congresnieuws Neurologie van de zomer 2022. Naast de 8ste jaarlijkse bijeenkomst van de European Academy of Neurology (EAN) die in juni werd gehouden in Wenen, wordt in deze uitgave ook aandacht besteed aan een tweetal andere congressen die de afgelopen maanden plaatvonden. In juli was er het 17de International Congress on Neuromuscular Diseases (ICNMD) in Brussel en enkele dagen later vond in Genève het 14de European Epilepsy Congress (EEC) plaats.

Tijdens EAN benadrukte prof. dr. Kailash Bhatia in zijn Charles-Édouard Brown-Séquard lezing het belang van klinische observaties om het potentieel van genetische informatie optimaal te benutten. Verder wordt er verslag gedaan van een sessie met dr. Sarah Weckhuysen, die tijdens EEC toelichtte hoe de kennis over de genetische basis van vormen van epilepsie de prognose en behandeling van deze aandoening heeft beïnvloed. Tijdens ICNMD pleitte prof. dr. Marianne de Visser voor meer aandacht voor palliatieve zorg bij neuromusculaire ziekten.

Naast deze verhalen vindt u nog meer verslagen van diverse presentaties die aan bod zijn gekomen tijdens bovengenoemde congressen over onder andere dementie, myasthenia gravis, bewustzijnsstoornissen, migraine en multiple sclerose. Tot slot komen in verschillende podcasts Nederlandse onderzoekers aan het woord over hun gepresenteerde onderzoek.