Beste behandelstrategie na hersenschudding: niet te veel rust en twee dagen zonder mobieltje

juli 2023 Kliniek in Praktijk Willem van Altena

Wat is de beste behandelstrategie na een hersenschudding? Er werd altijd vanuit gegaan dat rust (zowel fysiek als mentaal) het beste advies is. De Amerikaanse Concussion In Sport Group (CISG) heeft dat advies in 2016 echter bijgesteld, omdat er geen bewijzen waren dat een lange rust beter was dan een korte rustperiode van 1 tot  2 dagen. Verschillende studies (weliswaar bij ratten) suggereerden zelfs dat korte perioden van lichamelijke activiteit na een hersenschudding juist heilzaam konden zijn. Een recente studie door wetenschappers van de universiteit van Buffalo (Verenigde Staten) werpt nieuw licht op de zaak.

De onderzoekers uit Buffalo hebben de literatuur doorgenomen en een meta-analyse uitgevoerd om na te gaan wat de beste strategie is tijdens de eerste 2 weken na een hersenschudding (lichamelijke activiteit, rust, slaap) en wanneer het best weer wordt gestart met fysieke activiteit. De auteurs hebben 11.078 artikels teruggevonden in de gegevensbanken. Daarvan hebben ze er 46 geselecteerd voor hun meta-analyse met in totaal 9432 mensen van 5 tot 33 jaar (40% vrouwen).

Uit die analyse komt naar voren dat lichte fysieke activiteit (wandelen, bijvoorbeeld) tijdens de eerste 2 dagen na een hersenschudding, en daarna aerobe fysieke activiteit van dag 2 tot dag 14 resulteerde in een vlotter herstel (4,6 dagen sneller dan met strikte rust of geen fysieke activiteit).

Geen smartphone

Belangrijk daarbij was dat er gedurende de eerste twee dagen geen schermgebruik plaatsvond: het mobieltje en de laptop bleven buiten handbereik. Na die 2 cruciale eerste dagen kan de fysieke activiteit langzaam opgevoerd worden met aerobe fysieke activiteit. Ook kan de smartphone dan weer ter hand genomen worden, zij het met mate.

Referentie

Leddy JJ, Burma JS, Toomey CM, et al. Rest and exercise early after sport-related concussion: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2023 Jun;57(12):762-770. doi: 10.1136/bjsports-2022-106676. PMID: 37316185.