CHAMPION-NMOSD: fase III-resultaten met ravulizumab bij AQP4-positieve neuromyelitis optica-spectrumstoornis

juli 2022 EAN 2022 Peter van Rijn
GRAY MATTER and WHITE MATTER in the Spinal Cord, Neurons and Unmyelinated Nerve Fibers, 25X. The Gray Matter (above) consists of numerous nerve cell bodies and unmyelinated nerve fibers. The White Matter (below) consists of nerve fibers that are surrounded by a myelin sheath (white space around the nerve fiber). The neurons are multipolar motor neurons.
Friedemann Paul

AQP4-positieve neuromyelitis optica-spectrumstoornis is een levenslange aandoening die wordt gekenmerkt door onvoorspelbare relapsen, die irreversibele neurologische schade kunnen veroorzaken. Prof. dr. Friedemann Paul (Charité – Universitätsmedizin Berlin, Duitsland) presenteerde tijdens EAN 2022 de gegevens van de primaire behandelperiode met ravulizumab van de fase III-studie CHAMPION-NMOSD. Deze gegevens leveren een duidelijke onderbouwing van de werkzaamheid en veiligheid van ravulizumab voor het verminderen van het relapsrisico bij deze patiëntengroep.

Neuromyelitis optica-spectrumstoornis (NMOSD) bij patiënten die positief testen voor antilichamen tegen aquaporine-4 (AQP4+) wordt gekenmerkt door onvoorspelbare relapsen (aanvallen). Het voorkomen van relapsen vereist een effectieve en verdraagbare behandeling voor onbepaalde tijd. Eculizumab was het eerste gehumaniseerd monoclonaal antilichaam dat in staat bleek om de complement-gemedieerde beschadiging van astrocyten bij NMOSD te remmen. In de gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase III-studie PREVENT werd eculizumab (om de 2 weken) goed verdragen en nam het relapsrisico bij patiënten met AQP4+ NMOSD ten opzichte van placebo af met 94,2%. Ravulizumab is een tweede terminale complementremmer die is doorontwikkeld vanuit eculizumab. Het heeft hetzelfde werkingsmechanisme als eculizumab maar kent een verlengd doseringinterval (elke 8 weken). Tijdens EAN 2022 werden de resultaten gepresenteerd van de primaire behandelperiode van de fase III-studie CHAMPION-NMOSD met ravulizumab bij patiënten met AQP4+ NMOSD.

Studieopzet

CHAMPION-NMOSD is een open-label studie waarin de werkzaamheid en het bijwerkingprofiel van ravulizumab wordt beoordeeld bij patiënten met AQP4+ NMOSD. De directe vergelijking met placebo werd om ethische redenen uitgesloten vanwege de beschikbaarheid van andere beschikbare geneesmiddelen, waaronder eculizumab. Om die reden werd de ravulizumabgroep vergeleken met externe placebocontroles (n=47) uit de PREVENT-studie. Het primaire eindpunt van de CHAMPION-NMOSD-was de tijd tot de eerste toegekende relaps in de studie en de daarmee verband houdende vermindering van het relapsrisico. Tijdens een primaire behandelperiode werden patiënten met minder dan 2 relapsen (n=58) gedurende 50 weken behandeld met ravulizumab. Na deze primaire behandelperiode volgt een optionele extensieperiode van maximaal 2 jaar met ravulizumab.

Resultaten

De demografische baselinegegevens en ziektekenmerken van beide groepen kwamen overeen. Ravulizumab verminderde het relapsrisico met 98,6% ten opzichte van placebo. De mediane (bereik) follow-upduur was 73,5 (11,0 – 117,7) weken met ravulizumab en 36,0 (1,9 – 117,7) weken met placebo. Geen enkele patiënt in de ravulizumab-groep (81,42 patiëntjaren follow-up) had een relaps, vergeleken met 20/47 patiënten in de placebogroep (46,93 patiëntjaren, p<0,0001). Er deden zich geen onverwachte behandelingsgerelateerde bijwerkingen voor. De meest gemelde bijwerkingen (>10%) bij ravulizumab waren COVID-19 (24%), hoofdpijn (24%), rugpijn (12%) en gewrichtspijn (10%). Alle gevallen van COVID-19 waren niet ernstig en niet gerelateerd aan ravulizumab. Hoofdpijn, rugpijn en gewrichtspijn zijn bekende bijwerkingen van ravulizumab. Eén patiënt (1,7%) staakte de behandeling met ravulizumab vanwege bijwerkingen. Er waren drie gevallen  (5,2%) met een behandelinggerelateerde ernstige bijwerking (meningokokkensepsis, meningokokken encefalitis en longontsteking). Er werden geen sterfgevallen gemeld.  Meningokokkeninfecties werden gemeld bij twee patiënten die ravulizumab gebruikten. Beide patiënten herstelden volledig zonder sequelae en er waren geen complicaties. Het percentage meningokokkeninfecties bij ravulizumab was vergelijkbaar met eculizumab voor alle indicaties.

Conclusie

De studie voldeed aan het primaire eindpunt van de werkzaamheid. Ravulizumab was zeer effectief in het verminderen van het relapsrisico bij patiënten met AQP4+ NMOSD. Er werden geen relapsen waargenomen tijdens een mediane follow-upduur van 73,5 weken. Het bijwerkingenprofiel van ravulizumab was consistent met het bekende bijwerkingenprofiel van eculizumab en ravulizumab bij andere indicaties (inclusief eculizumab bij NMOSD). Nieuwe bijwerkingen deden zich niet voor. Het risico-batenprofiel van ravulizumab is gunstig. Gegevens uit de primaire behandelperiode van CHAMPION-NMOSD leveren een overtuigende onderbouwing voor de werkzaamheid en veiligheid van ravulizumab bij het verminderen van het relapsrisico bij patiënten met AQP4+ NMOSD.

Referentie

Paul F. A phase 3 study of ravulizumab in adults with anti-aquaporin-4 antibody-positive neuromyelitis optica spectrum disorder. Gepresenteerd tijdens EAN 2022; Late breaking news 1.