Combinatie dextromethorfan met buproprion brengt verbetering bij alzheimergerelateerde agitatie

mei 2024 Neurotrials Willem van Altena

Behandeling met AXS-05, een combinatie van dextromethorfan en bupropion, resulteerde in de fase 3 ACCORD studie in een snelle, langdurige en klinisch betekenisvolle verbetering in agitatie gerelateerd aan de ziekte van Alzheimer. Daarbij werd de behandeling over het algemeen goed verdragen. Meer dan de helft van de deelnemers aan de open-label verlengingsperiode van het gerandomiseerde klinische onderzoek reageerde positief op de medicatie, wat gepaard ging met een 3,6 keer lager risico op terugval vergeleken met placebo.

Tijdens de open-label periode vertoonden 178 volwassenen met waarschijnlijke Alzheimer en klinisch significante agitatie een langdurige respons, met ≥ 30% verbetering van de CMAI-totaalscore vanaf de basislijn en verbetering op de Patiënt Global Impression of Change die beide gedurende ≥ 4 opeenvolgende weken werden gehandhaafd.

Risico op terugval

In de dubbelblinde periode verhoogde AXS-05 op statistisch significante wijze de tijd tot terugval van agitatie symptomen vergeleken met placebo (HR, 0,275; P = .014). Het risico op terugval was 3,6 keer lager met AXS-05 vergeleken met placebo. AXS-05 ging ook gepaard met een significant lagere terugvalfrequentie vergeleken met placebo (7,5% vs. 25,9%; P = .018).

Er waren lage percentages van stopzettingen in de dubbelblinde periode vanwege bijwerkingen (0% voor AXS-05 en 1,9% voor placebo). Er werden drie ernstige complicaties gemeld: één in de AXS-05-groep (fecaloma), die niet gerelateerd was aan de studiemedicatie, en twee in de placebogroep (hartstilstand, femurfractuur). Er werd daarnaast één sterfgeval gemeld in de placebogroep. Er was geen bewijs van cognitieve achteruitgang met AXS-05, en de behandeling werd niet geassocieerd met sedatie.

Volgende stap

De onderzoekers zijn van mening dat AXS-05 een veelbelovende behandeling kan zijn bij acute agitatie, en een mogelijke bescherming kan bieden tegen heroptreden van agitatie. De volgende stap die de onderzoekers overwegen is het proberen van acetylcholinesteraseremmers zoals donepezil, rivastigmine en galantamine, en vervolgens het toevoegen van memantine, een zwakke N-methyl-D-aspartaat receptor antagonist. Gehoopt wordt dat deze medicijnen het risico op agitatie verder kunnen helpen verminderen.

AXS-05 is overigens niet het eerste geneesmiddel voor behandeling van alzheimergerelateerde agitatie. Vorig jaar werd het antipsychoticum brexpiprazole als eerste door de FDA goedgekeurde geneesmiddel voor deze indicatie.

Referentie

Iosifescu DV, Jones A, O’Gorman C, et al. Efficacy and Safety of AXS-05 (Dextromethorphan-Bupropion) in Patients With Major Depressive Disorder: A Phase 3 Randomized Clinical Trial (GEMINI). J Clin Psychiatry. 2022 May 30;83(4):21m14345. doi: 10.4088/JCP.21m14345. PMID: 35649167.