Combinatie van twee middelen maakt farmacologische behandeling slaapapneu mogelijk

juli 2023 Wetenschap Willem van Altena
Young man is worried about using nasal CPAP mask. Man with sleep apnea disease doesn't want to use cpap machine.

Onderzoekers uit Australië hebben ontdekt dat de combinatie van medicijnen atomoxetine en oxybutynine die gedurende 30 dagen werd ingenomen, de ernst van obstructieve slaapapneu (OSA) kan verlagen. Resultaten uit hun studie zijn onlangs gepubliceerd in Annals of the American Thoracic Society. De bevinding kan van belang zijn voor apneupatiënten bij wie het gebruik van een CPAP-apparaat om wat voor reden dan ook niet aanslaat.

Hoofdonderzoeker Atqiya Aishah, BSc, PhD, van de Universiteit van New South Wales in Australië voerde met haar team een gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek uit bij 39 patiënten (gemiddelde leeftijd 51 jaar) met OSA om vast te stellen of een nachtelijke combinatie van atomoxetine (een noradrenergicum) en oxybutynine (een antimuscarinezuur), veilig, effectief en verdraagbaar was bij patiënten die de behandeling gedurende 1 maand kregen. Onderzoekers beoordeelden drie verschillende doses van de combinatie: 80 mg atomoxetine/5 mg oxybutynine, 40 mg atomoxetine/5 mg oxybutynine en 40 mg atomoxetine/2,5 mg oxybutynine – in vergelijking met placebo.

Slaaponderzoeken

Om gegevens over veiligheid en werkzaamheid vast te leggen, lieten onderzoekers patiënten deelnemen aan slaaponderzoeken in het laboratorium bij aanvang studie, in nacht 1 van de behandeling en nacht 30 van de behandeling, waarbij ze keken naar veranderingen in metingen van alertheid, geheugen, bloeddruk, prostaatfunctie bij mannen (International Prostate Symptom Score) en mogelijke ongewenste voorvallen. In wekelijkse telefoongesprekken kwamen verdere mogelijke negatieve voorvallen tijdens de behandeling ter sprake.

Onderzoekers stelden een hoge therapietrouw vast, variërend van 94% tot 97%, in de behandelingsgroepen. Van het totale cohort trok één patiënt van elke dosis van de geneesmiddelcombinatie zich terug uit het onderzoek.

Bijwerkingen

Volgens de onderzoekers ervoeren patiënten die het combinatiegeneesmiddel gebruikten meestal milde bijwerkingen die overeenkwamen met de vastgestelde bijwerkingenprofielen voor elk geneesmiddel. Een bekende bijwerking van oxybutynine is een droge mond, en die werd vaak ervaren bij degenen die de combinatie van geneesmiddelen kregen (80 mg/5 mg en 40 mg/5 mg, 78%; 40 mg/2,5 mg, 20%) in vergelijking met placebo (10%). Onderzoekers rapporteerden ook dat dyspepsie, constipatie en vermoeidheid veel voorkwamen bij degenen die een dosering van de combinatie kregen.

Vergeleken met placebo hadden patiënten die 80 mg atomoxetine/5 mg oxybutynine en 40 mg atomoxetine/2,5 mg oxybutynine kregen een hogere hartslag ‘s nachts 30 (gemiddelde ± standaarddeviatie: 80 mg/5 mg, 8 ± 10 slagen per minuut; P = .01; 40/2,5 mg, 9 ± 14 slagen per minuut; P = .02). Andere waarden, waaronder bloeddruk, prostaatfunctie, alertheid en geheugen, verschilden niet tussen de behandelingsgroepen, aldus de onderzoekers.

Niet significant verschillend

De apneu-hypopneu-index (AHI) met 4% desaturatie (AHI4) bij baseline was hoger bij patiënten die de geneesmiddelcombinatie kregen (80 mg/5 mg, 24 ± 18; 40 mg/5 mg, 22 ± 16; 40 mg/2,5 mg, 23 ± 24 voorvallen per uur) dan patiënten die placebo kregen (13 ± 12 voorvallen per uur), maar was niet significant verschillend. Dit was ook het geval bij de evaluatie van de AHI3 bij aanvang, met minder voorvallen per uur in de placebogroep (29 ± 14 voorvallen per uur) versus de combinatiegroepen (80 mg/5 mg, 39 ± 19; 40 mg/5 mg, 35 ± 23; 40 mg/2,5 mg, 45 ± 24 voorvallen per uur).

Bij het beoordelen van veranderingen in AHI4 en hypoxische belasting vanaf de uitgangswaarde tot nacht 1, ontdekten de onderzoekers dat deze maten afnamen bij patiënten die 80 mg atomoxetine/5 mg oxybutynine kregen in vergelijking met patiënten die placebo kregen (AHI4, -12 ± 7 voorvallen per uur vs. 3 ± 8 voorvallen per uur; P < .01; -45% ± 37% minuten per uur vs. 7% ± 43% minuten per uur; P < .01).

Evaluatie

Bij het evalueren van veranderingen tussen deze twee groepen vanaf de uitgangswaarde tot nacht 30 werden volgens de onderzoekers geen significante verminderingen gevonden met de combinatie van medicijnen. Bovendien verschilde AHI3 niet significant tussen de 80 mg atomoxetine/5 mg oxybutynine-groep en de placebogroep in nacht 1 of nacht 30. Bij de patiënten in de groep van 80 mg atomoxetine/5 mg oxybutynine werd echter wel een significante afname gevonden.

Bij de patiënten in de groep van 80 mg atomoxetine/5 mg oxybutynine vonden de onderzoekers echter een daling van ongeveer 50% in de OSA-ernst op nacht 30 vergeleken met hun uitgangswaarden (AHI4, -8,5 events per uur; 95% CI, -18,3 tot 1,3 events per uur; AHI3, -8,2 events per uur; 95% CI, -22,5 tot 6,2 events per uur). De combinatie van hoge dosis 80 mg/5 mg atomoxetine-oxybutynine lijkt de meest veelbelovende combinatie om verder te onderzoeken voor OSA farmacotherapie, constateren de onderzoekers dan ook.

Referentie

Aishah A, Loffler KA, Toson B et al. One Month Dosing of Atomoxetine plus Oxybutynin in Obstructive Sleep Apnea: A Randomized, Placebo-controlled Trial. Ann Am Thorac Soc. 2023 Apr;20(4):584-595. doi: 10.1513/AnnalsATS.202206-492OC. PMID: 36538809.