Computergestuurde trainingstool voor kinderen met neurologische aandoeningen

november 2022 Zorginnovatie Dominique Vrouwenvelder
Foto: dr. Jos Hendriksen, Kempenhaeghe (links) en Maurits Overmans, Aristotle Technologies (rechts) Bron: persbericht Kempenhaeghe

Het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe gaat samen met Aristotle Technologies werken aan de ontwikkeling van een computergestuurde trainingstool die op maat kan worden aangepast aan het kind en zijn of haar neurologische beperkingen.

Kinderen met een neurologische aandoening hebben als bijkomende problematiek vaak leer- en ontwikkelingsstoornissen. Met de nieuwe trainingstool kunnen kinderen met een neurologische aandoening in de toekomst spelenderwijs breinfuncties trainen die hen belemmeren in het alledaagse functioneren en leren op school, zoals geheugen, aandacht en planningsvaardigheden. Dat zal hun kwaliteit van leven vergroten.

Training op maat

De trainingstool moet gebruikt worden door kinderen met neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen, zoals aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel en ook Duchenne spierdystrofie, neurofibromatose (NF-1) en epilepsie. Dr. Jos Hendriksen, klinisch neuropsycholoog Kempenhaeghe: “Er ligt een grote uitdaging omdat deze kinderen in hun leren bedreigd worden door breingerelateerde problemen. Hoe vroeger gestart kan worden met training op maat van het brein, hoe groter en breder het effect op leerprestaties en gedrag ook op latere leeftijd. Leren en gedragsmatig functioneren en opbouw van zelfvertrouwen gaan immers hand in hand en beïnvloeden elkaar wederzijds.”

‘Proeftuin’

Binnen Kempenhaeghe zal een ‘proeftuin’ ingericht worden waarbij gekeken wordt of de ontwikkelde trainingen aansluiten bij de beleefwereld van schoolgaande kinderen. Kinderen krijgen tijdens de training steeds feedback over hun prestatie, waardoor ze hun gedrag meteen kunnen bijsturen. Er worden nieuwe trainingstools ontwikkeld met nieuwe individuele oefeningen en taken om zo het brein verder te trainen. De trainingstool zal ook worden ingezet in de polikliniek van Kempenhaeghe.