Dagelijkse inname van multivitaminen lijkt heilzaam effect te hebben op cognitie bij ouderen

september 2022 Beter Leven Willem van Altena
Nootropics use to improve memory and neural function, smart drugs and cognitive enhancers conceptual idea with brain and pills isolated on white background

Elke dag een multivitaminetabletje verbetert mogelijk de cogitieve vermogens bij ouderen. Dat is de conclusie uit een grote Amerikaanse studie, waarbij drie jaar lang een groep van ruim 2.000 ouderen is gevolgd, die een reeks van gezondheidssupplementen aan hun dieet toevoegden. Het onderzoek werd uitgevoerd door een team wetenschappers onder leiding van dr. Laura Walker, als geriater verbonden aan deWake Forest University School of Medicine in Winston-Salem, Verenigde Staten. De studie is online gepubliceerd in medisch vaktijdschrift Alzheimer’s & Dementia.

COSMOS-Mind

Het gaat om de COSMOS-Mind studie, een grote gerandomiseerde studie waaraan 2.262 mensen deelnamen. Hun gemiddelde leeftijd was 73 jaar, en 60% van de participanten was vrouw. In deze studie werd het effect van multivitaminen en van cacao-extract op de cognitie onderzocht.

Cacao-extract bevat flavonolen, een stof waaraan tal van gezond eigenschappen worden toegeschreven. Eerder dit jaar baarde een studie van de universiteit van Harvard nogal wat opzien door te concluderen dat het slikken van flavonolen allerlei spectaculaire gezondheidseffecten met zich meebracht, met name voor hart en bloedvaten, maar ook op de cognitie. Dat onderzoek wordt inmiddels als omstreden beschouwd, omdat het was gefinancierd door de chocolade-industrie.

Mede daarom wilden de onderzoekers uit Winston-Salem aan de weet komen of cacao-extract nou echt zo goed is voor de cognitie, en daarnaast wilden zij ook weten of dat ook geldt voor multivitaminen, en of het zin heeft cacao-extract en multivitaminen te combineren.

Studieopzet

De deelnemers werden gerandomiseerd ingedeeld in 4 groepen. Een groep nam dagelijks cacao extract plus een multivitaminen- en mineralentablet, een groep nam dagelijks cacao-extract en een placebo multivitaminepil, de derde groep kreeg placebo cacao-extract en een multivitaminepil en de laatste groep kreeg elke dag placebo cacao en placebo multivitaminen.

Taal- en rekenvermogen

De studiedeelnemers werden telefonisch benaderd met een serie cognitieve testen, bij aanvang studie en vervolgens jaarlijks gedurende 3 jaar. Daarbij werd gekeken naar dingen als de woordenschat, naar het vermogen om verhalen en details te onthouden, snelheid waarmee men op woorden kon komen, en ook naar rekenvermogen.

Van de studiedeelnemers maakte 92% minimaal het eerste jaar vol. Als voornaamste uitkomst van de studie golden veranderingen in de gecombineerde testscores op gebied van algehele cognitie, geheugen en probleemoplossend vermogen bij de cacao-extractgebruikers. Het effect van multivitaminen op de cognitie gold als secundaire studieuitkomst.

Hart- en vaatziekten

Slecht nieuws voor de chocoladeliefhebbers: er bleek geen enkel gunstig effect op de cognitie te zijn door het dagelijks innemen van cacao-extract. Maar het dagelijks innemen van multivitaminen en mineralen bleek wel een statistisch significant effect op de cognitie te hebben. Bij mensen die een historie van hart- en vaatziekten hadden was het effect het grootst. De onderzoekers merkten op dat niet alleen de algehele cognitie verbeterde, maar met name het geheugen en de executieve functie.

De onderzoekers benadrukken wel dat er meer studies nodig zijn om de resultaten te bevestigen. Hun studie bevatte een aantal minpunten; zo was 89% van de deelnemers blank, en is niet met zekerheid vast te stellen of de deelnemers wel echt dagelijks hun tabletten innamen. Ook is niet duidelijk welke componenten van de multivitaminepillen precies verantwoordelijk zijn voor de effecten op de cognitie.

Referentie

Baker LD, Manson JE, et al. Effects of cocoa extract and a multivitamin on cognitive function: A randomized clinical trial. Published online September 14, 2022. Alzheimer’s & Dementia. doi.org/10.1002/alz.12767