De effecten van lichttherapie op patiënten met de ziekte van Parkinson

mei 2021 Medisch onderzoek Gioia Schaar
senior man reads by seasonal affective disorder SAD lamp - these lamps simulate strong daylight and are believed to be effective i controlling depression associated with lack of daylight in winter months - "Seasonal Affective Disorder" or SAD

In een recente meta-analyse van Lin et al. is gekeken naar de mogelijke effecten van lichttherapie (‘bright light therapy’, BLT) op depressie en slaapproblemen bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Slaapproblemen zijn veelvoorkomend bij deze patiënten en depressieve symptomen treden vaak tegelijkertijd op met deze slaapproblemen.

ALTERNATIEVE BEHANDELING NODIG

Huidige medicatie voor depressie en slaapstoornissen onder patiënten met de ziekte van Parkinson gaat vaak gepaard met ernstige bijwerkingen, zoals bijvoorbeeld verdoving gedurende de dag met verhoogde kans op vallen of verslechterde motoriek door aantasting van de dopaminelevels van de patiënt. Om deze reden is het nodig dat er gekeken wordt naar een mogelijk alternatief.

Recent zijn er meerdere klinische onderzoeken geweest naar de effecten van BLT op depressie en slaapstoornissen onder patiënten met de ziekte van Parkinson. Om de effecten van BLT op de depressieve symptomen te kunnen vaststellen, heeft men onder andere gebruik gemaakt van de beoordelingsschaal voor geriatrische depressie (‘Geriatric Depression Rating Scale, 30-item’, GDS-30), de Hamilton beoordelingsschaal (‘Hamilton Depression Rating Scale’, HDRS), de depressieschaal van Beck (‘Beck’s Depression Inventory’, BDI) en de ziekenhuis depressie- en angstschaal (‘Hospital Anxiety and Depression Scale’, HADS).

Om de slapeloosheidssymptomen te meten is gekeken naar de slaapschaal voor de ziekte van Parkinson (‘Scales for Outcomes in Parkinson’s disease Sleep Scale’, SCOPA) en de ernstigheidsindex voor slapeloosheid (‘Insomnia Severity Index’, ISI). Gegevens van vijf gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken met in totaal 173 patiënten met de ziekte van Parkinson werden geïncludeerd.

BLT VERBETERT DEPRESSIEVE SYMPTOMEN EN SLAAPPROBLEMEN

BLT verbeterde significant depressieve symptomen, gemeten met BDI, GDS-30, HDRS en HADS, bij de patiënten met de ziekte van Parkinson (0,34; 95%-BI = 0,06 tot 0,61). Ook de slaapproblemen, gemeten met SCOPA en ISI, verbeterden significant door BLT (1,15; 95%-BI = 0,71 tot 1,60). Er werd geen significante verbetering gevonden bij de controlegroepen wat betreft de depressieve symptomen en slaapproblemen.

Concluderend kan gesteld worden dat uit deze meta-analyse is gebleken dat BLT een effectieve therapie is voor het verbeteren van depressieve symptomen en slaapproblemen bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

Referentie

Lin F, Su Y, Weng Y et al. The effects of bright light therapy on depression and sleep disturbances in patients with Parkinson’s disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Sleep Medicine. 2021 Jul. 83;280-289