Detectie sleutelmutaties glioom met non-invasieve bloedtest

november 2020 Kliniek in Praktijk Marjolein Haakman-Groot

Onderzoekers van het Massachusetts General Hospital (MGH) hebben een nieuwe PCR-test ontwikkeld. Met deze test kunnen genetische mutaties worden gedetecteerd die de groei van het meest voorkomende type volwassen hersentumoren promoten. Aan de hand van bloedsamples kunnen op een non-invasieve wijze deze promotormutaties worden gedetecteerd en gemonitord.

Mutaties glioma detecteren

De onderzoeksgroep ontwikkelde een ‘digitale druppel’ (dd) PCR-analysemethode waarbij in het cfDNA twee mutaties van het TERT-gen konden worden gedetecteerd: C228T en C250T. Deze mutaties zijn aanwezig in meer dan 60% van alle glioma’s en 80% van alle hooggradige glioma’s. De onderzoekers maken hierbij gebruik van een vloeibare biopsie. Deze techniek bleek al eerder succesvol te zijn in het detecteren van bepaalde kankervormen, maar breintumoren leken nog een brug te ver. Dit was voornamelijk te wijten aan het feit dat bij hersentumoren het mutante DNA al op een veel lager niveau in de bloedbaan terecht komt, vergeleken met andere soorten tumoren.

De bestaande ddPCR-test werd aangevuld met nieuwe technische verbeteringen en bleek hierdoor voor het eerst in staat om deze veelvoorkomende promotormutaties te kunnen detecteren uit een bloedplasmasample van een gliomapatiënt. De verbeteringen waren er voornamelijk op gericht om de analyse sensitiever te maken en de simultane detectie en longitudinale monitoring van C228T en C250T mogelijk te maken aan de hand van het cfDNA in plasma van gliomapatiënten.

Validatie ddPCR

De verbeterde ddPCR-analyse werd vergeleken met een onafhankelijk uitgevoerde klinisch pathologisch lab assessment van TERT-promotormutaties in dezelfde tumorsamples en bleek hierbij vrijwel dezelfde uitslag te geven (95% sensitiviteit; 95%-BI: 95-100%). De prestaties van het ddPCR-onderzoek met een vloeibare biopsie (n=157) werden vervolgens vergeleken met de gouden standaard weefselbiopsie. Hierbij bleek het mogelijk om met de ddPCR-analyse TERT-mutaties te detecteren met een sensitiviteit van 62,5% (95%-BI: 52-73%) en een specificiteit van 90% (95%-BI: 80-96%). De ddPCR-analyse kon TERT-mutaties detecteren bij samples van het MGH-ziekenhuis, maar ook in vergelijkbare plasma- en tumorsamples van andere instituten.

De test kan ook worden gebruikt om de ontwikkeling van de ziekte te volgen. Vijf patiënten werden tijdens de studie longitudinaal gemonitord, waarbij de perifere TERT-mutant allelfrequentie het klinische verloop van de ziekte reflecteerde. De TERT-niveaus namen af na een operatie of gebruik van therapie, terwijl de niveaus toenamen bij tumorprogressie.

Conclusie

De resultaten van deze studie demonstreren dat het mogelijk is om bij gliomapatiënten circulerend cfDNA TERT-promotormutaties te detecteren op een non-invasieve wijze, met klinisch relevante sensitiviteit en specificiteit. De onderzoeksgroep gaat proberen de test uit te breiden zodat deze ook voor andere hersentumorsoorten kan worden ingezet.

Referenties

  1. Muralidharan K, Yekula A, Small JL, et al. TERT promoter mutation analysis for blood-based diagnosis and monitoring of gliomas. Clinical Cancer Research 2020.
  2. Massachusetts General Hospital. Breakthrough blood test developed for brain tumors.