Dexamethason bij patiënten met een chronisch subduraal hematoom

maart 2021 Farmanieuws Tanja van Harn

Editor’s pick van Dr. Vincent I.H. Kwa, neuroloog

Het effect van dexamethason op de uitkomsten bij patiënten met een chronisch subduraal hematoom zijn nooit goed onderzocht. In deze gerandomiseerde studie is aangetoond dat bij patiënten met een chronisch subduraal hematoom, behandeling met dexamethason – in veel gevallen na chirurgische verwijdering van het hematoom – resulteerde in minder goede uitkomsten en meer bijwerkingen in vergelijking met placebo. Er werden wel minder vervolgoperaties in de groep behandeld met dexamethason uitgevoerd.

INTRODUCTIE

Chronisch subduraal hematoom is een veel voorkomende aandoening bij oudere mensen. Glucocorticoïden worden ingezet als behandeling bij deze patiënten. Veelal als toevoeging aan chirurgie om het risico op terugkeer te reduceren, maar ook als op zichzelf staande behandeling om een chirurgische ingreep te voorkomen. De uitkomsten zijn echter nooit goed onderzocht.

In deze multicentrische, gerandomiseerde studie zijn 748 patiënten 1:1 gerandomiseerd naar dexamethason (2-weken durende afbouwkuur met oraal dexamethason, startend met 8mg tweemaaldaags) of placebo. De primaire uitkomstmaat was een score van 0 tot 3 (gunstige uitkomst) op de gemodificeerde ‘Rankin scale’ zes maanden na randomisatie. Scores variëren van 0 (geen symptomen tot 6 (overlijden).

RESULTATEN

Het merendeel van de patiënten onderging eerst een chirurgische ingreep (94%). In de gemodificeerde ‘intention-to-treat’-populatie (n=680) werd na zes maanden een gunstige uitkomst waargenomen bij 286 van de 341 patiënten (83,9%) in de dexamethason-arm en bij 306 van de 339 patiënten (90,3%) in de placebo-arm (verschil: −6,4 percentagepunten [95%-BI: −11,4 tot −1,4] in het voordeel van de placebo-arm; p=0,01). Na terugkeer van het hematoom werd opnieuw een chirurgische ingreep uitgevoerd bij 6 van de 349 patiënten (1,7%) in de dexamethason-arm en bij 25 van de 350 patiënten (7,1%) in de placebo-arm.

Ernstige bijwerkingen kwamen voor bij 60 van de 375 (16,0%) en 24 van de 373 (6,4%) patiënten behandeld met respectievelijk dexamethason en placebo (odds ratio: 2,49 [95%-BI: 1,54 – 4,15]). Het risico op een infectie was 6,4% in de dexamethason-groep en 1,1% in de placebogroep.

CONCLUSIE

In deze studie is aangetoond dat behandeling met dexamethason bij patiënten met een chronisch subduraal hematoom (van wie het merendeel eerst een chirurgische ingreep onderging) na zes maanden resulteert in minder gunstige uitkomsten dan behandeling met placebo. Er vonden wel minder vervolgoperaties plaats bij patiënten die eerder behandeld zijn met dexamethason.

Referentie

Hutchinson et al. Trial of Dexamethasone for Chronic Subdural Hematoma. N Engl J Med 2020 Dec 31;383(27):2616-2627.