Diameter thoracale aorta mogelijk biomarker voor hoger risico op cardiovasculaire aandoening

mei 2022 Preventie Willem van Altena
Human heart, 3d rendering, medically accurate illustration of the human heart anatomy with venous system

Onderzoekers van Erasmus MC in Rotterdam hebben ontdekt dat de grootte van de diameter van de thoracale aorta een risicofactor voor hartaanvallen en andere hart- en vaataandoeningen vormt. Hoe groter de diameter, hoe groter het risico, zo lijkt het. Bij vrouwen lijkt het risico bovendien groter te zijn dan bij mannen. De onderzoekers bevelen aan dat bij mensen die een hoger risico op cardiovasculaire aandoeningen hebben de diameter van de thoracale aorta wordt opgemeten, om te zien of er een extra risico op hartfalen is. De studie is onlangs gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Radiology.

De aorta vervoert bloed naar het hart en de rest van het lichaam. Het gedeelte dat door de borstkas loopt staat bekend als de thoracale aorta. Die is verdeeld in een opgaande aorta die ontspringt uit de linkerhartkamer en een neergaande aorta aan de achterkant van de borstkas.

Vasculaire remodellering

Naarmate mensen ouder worden, groeit de diameter van de aorta, net als van andere aders en slagaders. Deze veranderingen in de grootte en structuur van de vaten staat bekend als vasculaire remodellering. Bij deze veranderingen zijn dezelfde biologische processen betrokken die ook verband houden met hart- en vaatziekten.

ERGO-studie

Ondanks dat een vergroting van de thoracale aorta een bekend verschijnsel is, was er nog weinig bekend over de consequenties ervan op langere termijn. De Rotterdamse onderzoekers besloten om vasculaire remodellering bij 2.178 deelnemers van de ERGO-studie te onderzoeken. De ERGO-studie is een cohortstudie waarin al decennia de gezondheid van duizenden 45-plussers uit de Rotterdamse wijk Ommoord wordt gevolgd. De geselecteerde deelnemers hadden voor eerdere studies tussen 2003 en 2006 al speciale CT-scans ondergaan. Daaruit kon de diameter van de aorta worden bepaald. Daarna werden ze gemiddeld negen jaar gevolgd.

Het bleek dat bij mannen en vrouwen met een relatief grote diameter van de aorta een verhoogd risico op hartfalen, beroerte en overlijden te zien was. Vooral bij vrouwen was dat het geval. De onderzoekers denken dat veroudering de gezondheid en structuur van de vrouwelijke aorta nadeliger beïnvloedt dan bij mannen.

Biomarker

Door mensen met een bekend hoger risico op cardiovasculaire aandoeningen te screenen op de diameter van hun thoracale aorta zou voortijdig opgemerkt kunnen worden of mensen een extra verhoogd risico hebben. Feitelijk geldt de aortadiameter als een soort biomarker voor mogelijk toekomstig hartfalen. Wanneer een sterk verbrede aorta wordt aangetroffen zouden er vroegtijdige preventieve behandelingen opgestart kunnen worden, mogelijk zelfs seksespecifiek, denken de onderzoekers.

Referentie

Persbericht van Erasmus MC