DEMENTIE

Metabole en neurochemische eigenschappen van vroege versus late frontotemporale dementie

TNN - ean & pns congresnieuws, nummer Special, september 2023

No authors

Frontotemporale dementie (FTD) is een heterogene neurologische aandoening en wordt gekarakteriseerd door pathologische afzettingen van tau-eiwit en TDP-43.1 Het kan echter uitdagend zijn om onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van FTD. Dr. Mattia Losa (Universiteit van Genua, Italië) presenteerde tijdens EAN 2023 de resultaten van een studie naar de metabole en neurochemische eigenschappen van vroege versus late fronto-temporale dementie.2

Lees verder

Europese consensus over biomarkergebaseerde diagnostiek van neurocognitieve stoornissen

TNN - ean & pns congresnieuws, nummer Special, september 2023

No authors

Onlangs heeft een multidisciplinaire groep van Europese experts op het gebied van dementie de krachten gebundeld om een diagnostisch algoritme te ontwikkelen voor biomarker-gebaseerde diagnostiek van de meest voorkomende neurocognitieve stoornissen. Tijdens EAN 2023 werden de resultaten hiervan gepresenteerd door prof. Giovanni Frisoni (Memory center, Geneva University en University Hospital Genève, Zwitserland).

Lees verder

De behandeling van vasculair risico ter voorkoming van dementie

TNN - 2022, nummer Congresnieuws Neurologie, zomer 2022

No authors

Het blijkt lastig te zijn om dementie farmacologisch te behandelen. Toch lijkt er wel winst te behalen door dementie te voorkomen. Daarvoor moet dan wel ingegrepen worden lang voordat dementie zich manifesteert. Tijdens de sessie ‘EAN/ESO: New evidences to tackle major health issues in stroke’ gaf Hugh Markus (Univeristy of Cambridge, Verenigd Koninkrijk) een overzicht van wat bekend is over het verband tussen vasculaire ziekte en dementie.

Lees verder