EPILEPSIE

Anticonceptie en foliumzuursupplementen bij vrouwen met epilepsie

TNN - ean & pns congresnieuws, nummer Special, september 2023

No authors

Bij de behandeling van vrouwen met epilepsie dient rekening gehouden te worden met de interactie tussen anticonceptiva en anti-epileptica, omdat deze elkaars werkzaamheid kunnen beïnvloeden. Daarnaast is het van belang dat vrouwen die behandeld worden met anti-epileptica adequate hoeveelheden supplementair foliumzuur innemen. Tijdens EAN 2023 presenteerde dr. Marte Bjørk (University of Bergen, Noorwegen) een overzicht van de nieuwste inzichten op het gebied van anticonceptie en foliumzuursupplementen bij vrouwen met epilepsie.1

Lees verder

Relatie tussen slaap en epilepsie: casus van een pediatrische epilepsiepatiënt

TNN - ean & pns congresnieuws, nummer Special, september 2023

No authors

Het is duidelijk dat epilepsie kan leiden tot slaapproblemen, maar verstoorde slaap lijkt ook effect te kunnen hebben op het verloop van epilepsie, zowel bij kinderen als volwassenen. Dr. Samson Khachatryan (Center for Sleep and Movement Disorders, Somnus Neurology Clinic, Jerevan, Armenië) gaf tijdens EAN 2023 een interactieve presentatie over de relatie tussen slaap en epilepsie. De presentatie betrof een casus van zijn collega prof. Silvia Miano (Neurocenter of Southern Switzerland, Zwitserland en Universita della Svizzera Italiana, Lugano, Zwitserland).

Lees verder

Genetische kennis leidt tot meer maatwerk in de behandeling van epilepsie

TNN - 2022, nummer Congresnieuws Neurologie, zomer 2022

No authors

De kennis over de genetische basis van (sommige vormen van) epilepsie is de afgelopen decennia flink toegenomen. In haar voordracht tijdens het 14de European Epilepsy Congress in Geneve, besprak neuroloog dr. Sarah Weckhuysen (Universiteit Antwerpen, België) hoe deze genetische kennis de prognose en de behandeling van de patiënt heeft beïnvloed.

Lees verder