Eerste maand lockdown bleek onverwacht gunstig voor migrainepatiënten

januari 2021 Medisch onderzoek Willem van Altena
Close up portrait of a woman who has been digitally distorted to show mental illness

De eerste corona-lockdown in maart en april vorig jaar blijkt een onverwacht neveneffect te hebben gehad bij mensen met migraine. Zij meldden voor die maand iets minder migrainedagen dan in de maand ervoor. Onderzoekers van het Hoofdpijncentrum van het LUMC in Leiden stelden dit vast bij het verwerken van dagelijkse meldingen van ruim 2.000 migrainepatiënten. Recent besteedde wetenschappelijk tijdschrift Cephalalgia aandacht aan hun bevindingen.

Leefstijl

Ruim 2.000 migrainepatiënten hielden dagelijks gegevens bij in een elektronisch hoofdpijndagboek dat op hun mobiele telefoon geïnstalleerd was. Daarmee verschaften ze real time inzichten in het aantal dagen dat ze hoofdpijn of migraine ervoeren, en hoe vaak ze medicatie nodig hadden. Op die manier wilden de Leidse onderzoekers, onder leiding van prof. dr. Gisela Terwindt ontdekken of de lockdown en de daarmee gepaard gaande veranderingen in leefstijl effect hadden op migrainepatiënten.

De ‘intelligente lockdown’ duurde van 12 maart tot 8 april 2020, en gegevens uit die periode werden vergeleken met die uit de periode van 13 februari tot 11 maart. Het bleek dat de patiënten die het e-dagboek bijhielden een halve dag minder migrainedagen meldden (-0.48; 95% BI: -0078 tot -0,18, p = 0,002) en ook een halve dag minder medicatie nodig hadden (-0.48; 95% BI: -0,76 tot -0,20, p < 0,001). Daarnaast meldden ze een kleine toename in het algemeen welbevinden (0.11; 95% BI: 0,06 tot 0,17, p < 0,001). Op het gebied van ‘gewone’ hoofdpijndagen was er geen verschil.

Meer vrijheid

Volgens professor Terwindt lijkt het erop dat de intelligente lockdown gunstig uitpakte voor migrainepatiënten. “Wij vermoeden dat dit effect veroorzaakt wordt door de combinatie van thuiswerken, het terugschakelen van soms veeleisende sociale verplichtingen, en meer vrijheid om zelf de eigen tijd in te delen.”

Andere factoren

De onderzoekers van de Leidse Hoofdpijngroep denken dat andere factoren er juist voor hadden kunnen zorgen dat de patiënten meer last van migraine hadden kunnen krijgen. Zo waren er patiënten die op het moment dat de lockdown inging middenin een wisseling van behandeling zaten. Normaliter leidt dat juist tot een kortstondige toename van het aantal migrainedagen.

Stress

Daarnaast speculeren de onderzoekers dat de onzekerheid die de lockdown met zich een negatief effect kan hebben gehad op sommige patiënten. Stress en angst over het werk, de zorg voor de kinderen en over de pandemie hadden meer migraine teweeg kunnen brengen. Mede daarom vinden de Leidse wetenschappers het verrassend dat de patiënten minder migraine meldden in plaats van meer.

Referentie

Verhagen IE, van Casteren DS, Lentsch SV, Terwindt GM. Effect of lockdown during COVID-19 on migraine: A longitudinal cohort study. Cephalalgia. 2021 Jan 11:333102420981739. doi: 10.1177/0333102420981739. Epub ahead of print. PMID: 33430642.