Endovasculaire trombectomie verbetert functionele uitkomsten bij patiënten met een beroerte

juni 2023 Neurotrials Diede Smeets

Studies naar de werkzaamheid en veiligheid van endovasculaire trombectomie bij patiënten met een grote ischemische beroerte zijn tot dusver alleen uitgevoerd met kleine patiëntenpopulaties. Onlangs verschenen in The New England Journal of Medicine de resultaten van een grootschalige, gerandomiseerde studie naar het effect van endovasculaire trombectomie bij patiënten met een beroerte.

In de prospectieve, gerandomiseerde, open-label, adaptieve, internationale studie werden patiënten geïncludeerd met een beroerte die was veroorzaakt door een verstopping van de interne halsslagader óf van het eerste deel van de middelste hersenslagader. De endovasculaire trombectomie werd uitgevoerd binnen 24 uur na het ontstaan van de ziektesymptomen. Daarbij moesten patiënten een groot ischemisch kernvolume hebben, gedefinieerd als zijnde een ‘Alberta Stroke Program Early Computed Tomography’-score van 3-5, of een kernvolume van tenminste 50 ml gemeten met CT-perfusie of ‘diffusion-weighted’ MRI. Patiënten werden 1:1 gerandomiseerd om endovasculaire trombectomie plus standaardzorg of alleen standaardzorg te krijgen. De primaire uitkomstmaat was de aangepaste Rankinschaal-score na 90 dagen. Functionele onafhankelijkheid van de patiënt was een secundaire uitkomstmaat.

Betere functionaliteit

De studie werd voortijdig stopgezet vanwege de geobserveerde werkzaamheid van de endovasculaire trombectomie. In totaal werden 178 patiënten toegewezen aan de trombectomiegroep en 174 aan de standaardzorggroep. Met de trombectomie werden betere uitkomsten gezien dan met de standaardzorg, afgaande op de Rankinschaal-scoredistributie (oddsratio [95%-BI]: 1,51 [1,20-1,89]; p<0,001). In totaal vertoonde 20% van de patiënten in de trombectomiegroep en 7% van de standaardzorggroep functionele onafhankelijkheid (relatief risico: 2,97 [95%-BI]: 1,60-5,51). De mortaliteit was vergelijkbaar in beide studiegroepen. In de trombectomiegroep trad bij 5 patiënten een complicatie op bij de plek waar de ader was binnengegaan. Bij 10 patiënten ontstond een dissectie, bij 7 trad perforatie van een cerebraal bloedvat op en bij 11 een tijdelijk vasospasme. Daarnaast ervaarde één patiënt in de trombectomiegroep een intercraniale bloeding, vergeleken met twee patiënten in de zorgstandaardgroep.  

Conclusie

In deze grootschalige studie bleek de inzet van een endovasculaire trombectomie bij een ischemische beroerte te resulteren in betere functionele uitkomsten dan behandeling volgens de zorgstandaard. Trombectomie was geassocieerd met vasculaire complicaties, maar hersenbloedingen waren in beide groepen zeldzaam.  

Referentie

Sarraj A, Hassan AE, Abraham MG, et al. Trial of endovascular thrombectomy for large ischemic strokes. N Engl J Med 2023;388:1259-71.