Givinostat vermindert functionele achteruitgang bij niet-bedlegerige jongens met Duchenne-spierdystrofie

april 2024 Neurotrials Willem van Altena

Orale behandeling met de histondeacetylaseremmer givinostat leidt tot minder achteruitgang van functionele vaardigheden dan placebo bij niet-bedlegerige jongens met Duchenne-spierdystrofie. Dit concludeert kinderneuroloog Eugenio Mercuri (Università Cattolica del Sacro Cuore, Rome, Italië) namens de EPIDYS Study Group op basis van de resultaten van de EPIDYS-studie.

EPIDYS was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III-studie die is uitgevoerd in 41 tertiaire ziekenhuizen in 11 landen, waaronder het LUMC en het Radboudumc in Nederland. Jongens van 6 jaar en ouder met een genetisch bevestigde diagnose van Duchenne-spierdystrofie werden 2:1 gerandomiseerd tussen tweemaal daags een orale suspensie met givinostat of placebo – in een dosis die afhankelijk was van het lichaamsgewicht – gedurende 72 weken. Alleen niet-bedlegerige patiënten die tweemaal een trap met 4 treden konden beklimmen in gemiddeld ≤8 seconden, die in ≥3 en <10 seconden konden opstaan van de grond en die minimaal 6 maanden met systemische glucocorticoïden waren behandeld, kwamen in aanmerking voor deelname.

Deelnemers werden in 2 groepen verdeeld op basis van de vetfractie van de M. vastus lateralis (‘vastus lateralis fat fraction’, VLFF): (a) jongens met een VLFF >5 en ≤30%; en (b) jongens met een VLFF ≤5% of >30%. De primaire uitkomstaat was de verandering in het resultaat van de 4-tredentraptest tussen het begin van de studie en na 72 weken, uitgedrukt in ‘least squares (LS) mean’ en gemeten in de ‘intention-to-treat’-populatie van groep A. Ook werd de veiligheid van de behandelingen beoordeeld.

Studieopzet en resultaten

In totaal werden 179 patiënten gerandomiseerd (mediane leeftijd: 9,8 jaar): 118 patiënten in de givinostatgroep en 61 patiënten in de placebogroep. Van de 179 gerandomiseerde deelnemers behoorden er 120 (67%) tot groep A (81 in de givinostatgroep en 39 in de placebogroep), van wie er 114 (95%) het onderzoek voltooiden. In groep A was de verslechtering van het resultaat van de 4-tredentraptest statistisch significant minder in de givinostatgroep dan in de placebogroep (LS-‘mean’: 1,27 vs. 1,48; ratio [95%-BI]: 0,86 [0,745-0,989]). De meest voorkomende ongewenste voorvallen in de givinostatgroep waren diarree (36%) en braken (29%). Er waren geen aan de behandeling gerelateerde sterfgevallen.

De EPIDYS-studie is inmiddels afgerond. Momenteel worden de werkzaamheid en veiligheid van givinostat op de lange termijn onderzocht in een extensiestudie.

Referentie

Mercuri E, Vilchez JJ, Boespflug-Tanguy O, et al; EPIDYS Study Group. Safety and efficacy of givinostat in boys with Duchenne muscular dystrophy (EPIDYS): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Neurol 2024;23:393-403.