Hersenstichting en MIND sturen brandbrief naar informateurs over toename aantal patiënten

oktober 2021 Opinie Willem van Altena

Nu de kabinetsformatie in een stroomversnelling geraakt lijkt te zijn, en er een nieuw regeerakkoord in zicht is, laten allerlei lobby’s en belangengroepen van zich horen. Zoals de Hersenstichting, die hoopt dat de nieuwe regering meer oog zal hebben voor het stijgende aantal mensen met een hersenaandoening. “Want als we niets doen, zal het aantal Nederlanders met een hersenaandoening en hun ziektelast de komende jaren fors toenemen”, zegt Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder van de Hersenstichting. Reden voor de Hersenstichting en MIND om een brandbrief naar de informateurs te sturen.

Explosieve stijging

“Zo blijkt uit onderzoek dat het aantal patiënten dat in 2040 een beroerte heeft gehad met 54 procent stijgt ten opzichte van 2015, het aantal dementiepatiënten met 115 procent en het aantal mensen met de ziekte van Parkinson met 71 procent. Deze explosieve stijging heeft een enorme impact op de gehele samenleving”, waarschuwt Heimens Visser.

Zij merkt op dat niet alleen de patiënten en hun naasten lijden onder hersenaandoeningen, maar dat het ook een zware wissel trekt op de Nederlandse samenleving als geheel. Daarbij gaat het niet alleen om hoge zorgkosten, maar ook om gemiste arbeidsproductiviteit van patiënt en mantelzorgers.

25 miljard

Heimens Visser: “Alleen de zorgkosten bedragen momenteel al 25 miljard euro per jaar. Het nieuw te vormen kabinet moet investeren in meer kennis en innovatie om hersen- en psychische aandoeningen beter te begrijpen, voorkomen, behandelen en zo mogelijk genezen. Om zo op de lange termijn de kosten te beperken.”

Meer informatie

Lees de hele brief die namens de Hersenstichting en MIND naar de informateurs is gestuurd.