Ook MS-patiënten bij wie alle gangbare ziekteparameters stabiel blijven, ervaren vaak achteruitgang in het dagelijks functioneren. Tijdens de virtuele EAN 2020 Meeting besteedde het satellietsymposium ‘Uncovering hidden progression in MS’ aandacht aan deze ‘verborgen’ progressie in de vorm van een paneldiscussie onder leiding van wetenschapsjournalist Jonathan McCrea. Met als uitkomst een oproep tot een heroverweging van de relatie tussen patiënt en behandelaar.