SAMENVATTING

Op 4 februari 2022 promoveerde René Post aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift getiteld ‘Treatment strategies to improve clinical outcome in aneurysmal subarachnoid hemorrhage’. Het onderzoek werd verricht onder leiding van prof. dr. W.P. Vandertop. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(6):288–90)