AQP4-positieve neuromyelitis optica-spectrumstoornis is een levenslange aandoening die wordt gekenmerkt door onvoorspelbare relapsen, die irreversibele neurologische schade kunnen veroorzaken. Prof. dr. Paul
Friedemann (Charité – Universitätsmedizin Berlijn, Duitsland) presenteerde tijdens EAN de gegevens van de primaire behandelperiode met ravulizumab van de fase III-studie CHAMPION-NMOSD. Deze gegevens leveren een duidelijke onderbouwing van de werkzaamheid en veiligheid van ravulizumab voor het verminderen van het relapsrisico bij deze patiëntengroep.