INTRODUCTIE

De wereldwijde prevalentie van epilepsie is circa 50 miljoen, in Nederland zijn dit ongeveer 200.000 patiënten.1 Hiervan is circa 30–40% farmacotherapieresistent, dat wil zeggen: niet aanvalsvrij na minstens twee adequaat geprobeerde, goed gedoseerde anti-epileptica.2 Helaas blijft dit percentage relatief stabiel ondanks de introductie van nieuwe anti-epileptica. Daarbij is er een effectieve behandeloptie, namelijk epilepsiechirurgie wat zelfs aanvalsvrijheid als resultaat kan hebben. Echter is er sprake van een forse ‘behandel gap’ en wordt deze behandeloptie nog veel te weinig toegepast.3 Factoren die daarbij een rol kunnen spelen zijn: late verwijzing, misconceptie over mogelijkheden en angst van de patiënt.4 Met behulp van dit overzicht van een aantal hoogtepunten op het gebied van minimaal invasieve epilepsiechirurgie (‘minimal invasive epilepsy surgery’, MIES) van het 14e European Epilepsy Congress (EEC) moedigt dr. Weckhuysen aan om deze ‘gap’ te overbruggen.