SAMENVATTING

Cervicale foraminale radiculopathie treedt op bij compressie van de zenuwwortel in het neuroforamen door discusuitpuiling en/of degeneratieve osteofytaire vorming. In eerste instantie wordt conservatieve behandeling ingezet, maar wanneer dit niet effectief blijkt te zijn of wanneer sprake is van ernstige symptomen, is chirurgie meestal aangewezen. Twee veel uitgevoerde chirurgische benaderingen zijn de anterieure cervicale discectomie met fusie (anterieure benadering) en posterieure foraminotomie (posterieure benadering). Er bestaat echter veel onduidelijkheid over wat de beste benadering is. Onder neurochirurgen lijkt een voorkeur te bestaan voor de anterieure benadering, gebaseerd op voornamelijk eigen ervaringen, terwijl de bestaande literatuur gelijke klinische uitkomsten laat zien na beide ingrepen. Daarnaast heerst het idee dat er meer nekpijn optreedt op korte termijn na de posterieure benadering, gebaseerd op resultaten uit een kleine retrospectieve studie. De Foraminotomy ACDF Cost-Effectivenesstrial (FACET) is de eerste multicenter non-inferioriteitsstudie met een adequate ‘sample size’ en gevalideerde uitkomstmaten die beide benaderingen met elkaar vergelijkt. In dit artikel worden de reeds gepubliceerde resultaten met betrekking tot nekpijn op korte termijn en klinische uitkomsten na 1 jaar gepresenteerd.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2024;125(1):15–20)