SAMENVATTING

Op 19 juni 2019 promoveerde Poldi Wilbrink aan de Universiteit Leiden op het proefschrift getiteld ‘Cluster headache: expansion of the clinical spectrum’. Het onderzoek werd verricht onder leiding van promotores prof. dr. M.D. Ferrari en prof. dr. F.J.P.M. Huygen, en copromotor dr. J. Haan. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(6):230–3)