Epilepsie is een ernstige neurologische ziekte die bij ongeveer 70 miljoen mensen wereldwijd invloed heeft op hun kwaliteit van leven, hun families en de gezondheidszorg in het algemeen.1,2 Daarbij is het duidelijk dat epilepsie niet alleen het hebben van insulten is, bij meer dan 50% van de patiënten gaat het gepaard met een of meerdere ernstige comorbiditeiten. 3 Deze zijn inmiddels ook opgenomen in de ‘International League Against Epilepsy’ (ILAE) classificatie van epilepsie.4 Co-morbiditeiten kunnen simpelweg de oorzaak van de epilepsie zijn, andere zijn een consequentie van de epilepsie zelf of de behandeling maar ook zijn er met een meer complexe origine. Of deze problemen nou door gedeelde biologische mechanismes, een consequentie of een samenspel van omstandigheden zijn, de behandeling van deze problemen kan erg uitdagend zijn. Daarbovenop hebben ze een ontwikkelingen met betrekking tot co-morbiditeiten en epilepsie. Om succesvolle therapeutische interventies en preventieve strategieën te ontwikkelen, is het belangrijk om een goed begrip te hebben van de pathofysiologie van co-morbiditeiten en de grootte van het probleem.