Samenvatting

Van oudsher werd bij de verdenking op een neuritis optica of multipele sclerose een ‘visual evoked potential’ aangevraagd. De ’visual evoked potential’ neemt in de huidige CBO-richtlijn ‘Multipele Sclerose’ slechts een ondersteunende plaats in voor de diagnose. Wij hebben een literatuurstudie verricht om te beoordelen of een normaal ’visual evoked potential’ een neuritis optica volledig uitsluit. In totaal zijn er acht studies die de diagnostische waarde van de ’visual evoked potential’ voor een neuritis optica in het acute stadium hebben onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de sensitiviteit van de ’visual evoked potential’ zeer hoog is (90%) met een spreiding van 70 tot 100%. Een normaal ’visual evoked potential’ in het acute stadium sluit echter een neuritis optica niet volledig uit. Herhaling van het ‘visual evoked potential na een week of kiezen voor een andere onderzoeksmodaliteit als het multifocale ‘visual evoked potential’ of MRI van de orbita is dan een overweging.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2012;113:226-31)