SAMENVATTING

Een 68-jarige man, die bekend was met een niet-kleincellig longcarcinoom, ontwikkelde binnen enkele dagen een parese en pijnklachten van de linkerarm. Een MRI-scan van de cervicale wervelkolom toonde een intramedullaire, aankleurende laesie. Onder verdenking van een solitaire metastase onderging hij stereotactische radiotherapie. Bij aanvullend radiologisch onderzoek leek de laesie echter meer op een abces. Er kon geen histologisch biopt of liquor worden verkregen vanwege ernstige omliggende myelumzwelling. Bloedkweken waren positief voor Listeria monocytogenes. Intraveneuze behandeling met amoxicilline leidde tot een verbetering van de klachten van de patiënt. Deze casus illustreert hoe een oncologische voorgeschiedenis de clinicus op een verkeerd spoor kan zetten, en dat de uitgebreide differentiaaldiagnose bij een myelumtumor systematisch dient te worden doorlopen.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(6):276–81)