SAMENVATTING

Het radiologisch geïsoleerd syndroom (RIS) is de vroegste vorm van multipele sclerose (MS). Op MRI-opnamen van de hersenen en/of het ruggenmerg kunnen laesies zichtbaar zijn zonder aanwezigheid van klinische symptomen. Okuda en collega’s onderzochten het effect van dimethylfumaraat (DMF) op het voorkomen van eerste acute symptomen bij patiënten met een RIS, in een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie.1

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(2):88–9)