SAMENVATTING

Hoewel in Tanzania 20% van alle ziekenhuisopnames van neurologische aard is, is er in dit land maar 1 neuroloog per 7,5 miljoen inwoners. Een stage Tropische neurologie tijdens de opleiding neurologie biedt een kans om aandoeningen te leren kennen die in Nederland niet of nauwelijks voorkomen. Het onderscheidende kenmerk is besluitvorming en diagnosestelling op basis van neurologisch onderzoek, aangevuld met beperkte hulpmiddelen. Inzicht in epidemiologie, leefomstandigheden en lokale gebruiken zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een Tanzaniaanse patiënt bij wie tijdens een besnijdenisritueel myelumcompressie optrad ten gevolge van spinale tuberculose. Na behandeling met tuberculostatica was er volledig herstel.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(7):301–4)