Dit jaar werd ozanimod door het Europees Geneesmiddelenbureau goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met relapsing-remitting MS met actieve ziekte. Met de komst van ozanimod wordt de neuroloog een nieuwe tool in handen gegeven om zijn patiënten te helpen. Op basis waarvan is die goedkeuring gegeven? En welke positie neemt ozanimod in tussen de andere ziektemodulerende medicatie voor MS? Dr. Bruce Cree (UCSF, San Francisco, Verenigde Staten), prof. dr. Giancarlo Comi (Vita-Salute San Raffaele University, Milaan, Italië) en dr. Adil Javed (University of Chicago, Verenigde Staten) bespraken deze vragen uitgebreid tijdens een MSVirtual 2020 satellietsymposium van Bristol Myers Squibb.