Samenvatting

Een subfrontaal schwannoom is een zeer zeldzame intracraniële tumor, waarvan minder dan 40 gevallen beschreven zijn in de literatuur. Dit is de eerste in Nederland beschreven casus. Een 30-jarige vrouw werd naar de neuroloog verwezen in verband met een gegeneraliseerd epileptisch insult. Ze had een verminderde reuk en verminderde visus van haar rechter oog. Op de MRI van haar hersenen was een ruimte-innemend proces zichtbaar, waarvan resectie plaatsvond. De diagnose subfrontaal schwannoom werd gesteld op basis van histologie en immunohistochemie. Het is onmogelijk om op basis van radiologische informatie te differentiëren tussen een subfrontaal meningeoom, subfrontaal schwannoom of olfactorische steuncel tumor. Histologie en immunohistochemie zijn nodig om de diagnose te stellen.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:103-5)