De functionele prognose van de herstelfase van patiënten met het Guillain-Barré-syndroom (GBS) is onzeker. Het is daarom essentieel om bij de diagnose de factoren te kunnen identificeren die verband houden met een slechte ziekte-uitkomst. In een prospectieve studie werd onderzocht of de initiële elektrodiagnostische (EDX)-gegevens verband houden met de functionele prognose van GBS. Tijdens PNS 2023 werden de uitkomsten van deze studie gepresenteerd.1