Het bewijs voor het bestaan van een oorzakelijk verband tussen infectie met het Epstein-Barr-virus (EBV) en het ontwikkelen van multiple sclerose (MS) heeft zich in de afgelopen jaren verder opgebouwd. In de 19e eeuw werd al verondersteld dat MS veroorzaakt wordt door een infectie en daarom mogelijk voorkomen kan worden door vaccinatie.1 Recentelijk is gebleken dat personen die niet geïnfecteerd raken met EBV een minimaal risico lopen op het ontwikkelen van MS. Hun risico op MS blijkt 32 maal lager te zijn dan van een persoon die met EBV is geïnfecteerd.2