Het gebruik van ofatumumab gaat niet gepaard met een hogere infectiegraad of een ernstiger beloop van een COVID-19-infectie bij patiënten met relapsing MS. Dat concluderen onderzoekers na het bestuderen van de nog lopende, open-label, fase IIIb-extensiestudie ALITHIOS. Daarbij werd gekeken naar incidentie en aard van COVID-19-infecties, en de vaccinatiegraad van de deelnemers. Deze studie- en post-marketingresultaten werden gepresenteerd door neuroloog Mario Habek (University Hospital Center Zagreb, Kroatië).