SAMENVATTING

Polyneuropathie is een veelvoorkomend ziektebeeld met een prevalentiecijfer van ongeveer 260.000 patiënten in Nederland. Een van de oorzaken die nog onvoldoende wordt (h)erkend is IgM ‘monoclonal gammopathy of undetermined significance’ (MGUS). Dit betreft de productie van een abnormaal IgM-immuunglobuline dat afkomstig is van een kloon van een plasmacel. De meerderheid van de patiënten met een IgM-MGUS-polyneuropathie ervaart grote problemen en beperkingen in het dagelijks leven, waarvoor hulpmiddelen noodzakelijk zijn.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(2):53–7)