Innovaties in de zorg kunnen voortkomen uit observaties uit de ‘real world’. Voorbeelden daarvan zijn grote dataregisters en prospectieve observationele cohorten. Voor de zorgverlener zijn er ook steeds meer technologische hulpmiddelen om individuele patiëntmonitoring te doen. Wat levert dit op voor de individuele MS-patiënt?