SAMENVATTING

Het intravasculair grootcellig B-cellymfoom is een zeldzame oncologische aandoening. Een overmatige proliferatie van lymfoomcellen is meestal beperkt tot vasculaire lumina en kan occlusies veroorzaken van onder andere kleine cerebrale bloedvaten, met multifocale en recidiverende ischemische beroertes tot gevolg. De diagnose wordt vaak laattijdig gesteld, gezien de variabele klinische presentatie en verloop. In dit artikel wordt een 80-jarige man beschreven met toelichting van het ziekteverloop en de diagnosestelling op basis van radiografische, biologische en histologische onderzoeken. Deze casusbeschrijving schetst het belang van een vroegtijdige verdenking van deze entiteit bij het voorkomen van de triade bestaande uit encefalopathie, stijging van de concentratie lactaatdehydrogenase en ischemische beroerte met emboligeen patroon.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2024;125(2):68–72)