EPILEPSIE

Epilepsie is een van de meest voorkomende en invaliderende, chronische neurologische aandoeningen.1,2 Epileptische aanvallen hebben een enorme impact op de kwaliteit van leven (quality of life, QoL) van patiënten en het hoofddoel van de behandeling van epilepsie zou aanvalsvrij met minimale bijwerkingen (adverse events, AEs) moeten zijn.1-5 Ondanks de introductie van nieuwe anti-aanvalsmedicatie (‘anti-seizure medications, ASMs’) en adequate behandeling bereikt een groot aantal patiënten nog steeds geen volledige controle over de aanvallen en neemt de kans op het bereiken van aanvalsvrijheid aanzienlijk af met elke gefaalde behandeloptie.6,7 Dit onderstreept de noodzaak van een nieuwe therapeutische doorbraak.