Hersenatrofie wordt steeds vaker ingezet als uitkomstmaat in klinische studies, met name in studies naar progressieve multiple sclerose (PMS). Dit is begrijpelijk gezien het feit dat PMS wordt gekenmerkt door hersenatrofie en een daaruit resulterend verlies aan hersenvolume.1 Hoewel MS kan leiden tot hersenatrofie, neemt het hersenvolume ook af in volume gedurende het normale verouderingsproces. Doordat er ook een relatie bestaat tussen veroudering en ziekteprogressie van MS is het moeilijk om onderscheid te maken tussen de effecten van MS en leeftijd op de gemeten hersenatrofie.2 Uit eerder onderzoek is gebleken dat hersenatrofie bij oudere patiënten met MS in een relatief hogere mate kan worden toegeschreven aan het normale verouderingsproces dan aan de ziekte, vergeleken met jongere patiënten.3 Tijdens MSMilan2023 presenteerde Sezgi Kaçar (MS Centrum Amsterdam, Amsterdam UMC, locatie VUmc) de resultaten van een onderzoek naar leeftijdsgerelateerde hersenatrofie bij patiënten met ‘relapsing-remitting’ MS (RRMS).4