Neuromusculaire aandoeningen gaan vrijwel altijd gepaard met aanzienlijke lichamelijke en/of geestelijke beperkingen en een verminderde levensverwachting. Tijdige aandacht voor palliatieve zorg is daarom zeer gewenst. In de praktijk is dit echter nog vaak niet het geval, betoogde prof. dr. Marianne de Visser (Amsterdam UMC) in een voordracht tijdens het 17th International Congress on Neuromuscular Diseases.